top of page

 Gekleurde tranen

O​mgaan met zichtbaar verlies 

thuis en op school

Kinderen en "dood" lijken begrippen die ver uit elkaar liggen, maar helaas kunnen we kinderen een verliessituatie niet besparen. 

Steun en begeleiding bij verwerking vanuit (harts) verbinding kan het verschil maken.


Ondersteuning op school 

Vanuit eigen ervaring met kinderen merkten we sterk de nood aan het exploreren van het thema "doodgaan". Thuis, maar ook in de schoolomgeving. Leerkrachten voelen zich echter niet altijd even comfortabel of voelen schroom of angst wanneer het thema rouw en verlies ter sprake komt in de klas.

" Gekleurde tranen"  zet  in op het ondersteunen en versterken van leerkrachten. Samen bekijken we met welke (creatieve) methodieken we in de klasgroep aan de slag kunnen gaan, aangepast aan de leeftijd en de noden van de groep. We werken vraaggericht en op maat vanuit een pluralistische visie met respect voor ieders levensbeschouwing.

Ondersteuning thuis

Elk kind wordt op een bepaald moment met "doodgaan" geconfronteerd. De dood van een huisdier, de dood van een oma of opa, ... Het zijn ingrijpend gebeurtenissen in de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Net zoals volwassenen rouwen kinderen. Steeds op hun eigen, vaak "bijzondere" manier.


De impact van "verlies" op een kind en zijn (thuis) omgeving is groot en laat zich voelen in het dagelijks leven." Gekleurde tranen" richt zich op kinderen/jongeren en hun gezin, die recent een dierbaar iemand verloren zijn. bottom of page