top of page

Begeleiding

Op de afdeling neonatologie 

Een vroeggeboorte of het verlies van een kind in een gezin zorgt voor confrontatie met (verborgen) verlies. Verlies aan liefdevolle aandacht, verlies aan structuur, verlies aan geborgenheid, verlies aan veiligheid, verlies aan zelfvertrouwen. 

Wat doet een verlieservaring met een broer/zus? Wanneer wordt een gewone verliesreactie een probleem? Wat als de ontwikkeling van je kind tijdelijk stopt als gevolg van verlies? 

Op de afdeling is er ruimte voor het beantwoorden van vraagjes, aandacht voor verdriet en zorgjes, de mogelijkheid om broer of zus te bezoeken.

Steeds gekoppeld aan duiding en advies in zorg voor het gezin.

In samenwerking met artsen verpleegkundigen en kinderteam van GZA Sint-Augustinusziekenhuis- "Brussenproject"

www.gzaziekenhuizen.be

Individueel 

De impact van een "verlies" ervaring is vaak groot en laat zich ook voelen in het dagelijks leven. Kinderen tonen "signaal"gedrag in vele vormen (zowel thuis als op school). 

Samen leren we eigen gedrag beter kennen en begrijpen. We leren wat blij, bang, boos en verdrietig betekent en wat ons kan helpen om hiermee om te gaan. 

We scheppen een klimaat waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze het gevoel krijgen zich te kunnen uiten.

Vanuit de visie en met methodieken vanuit de Bleekweide zet ik in op de emotionele groei van elk kind. 

Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de vraag en steeds gevolgd door een duidingsgesprek.

Een thuis- en of schoolbezoek is mogelijk. 

In groep 

Samen gevoelens ontdekken, in vraag stellen, op een constructieve manier leren uiten en plezier maken.

Wat zijn gevoelens? Wat zijn emoties? Wanneer worden ze "gedrag"? Waarom ontplof ik soms en wat kan me helpen? Is bang zijn normaal? Kan intens verdriet en blijdschap naast elkaar bestaan? 

Met o.a. methodieken vanuit de Bleekweide verdiep ik me in de emotionele binnen- en buitenkant van elk kind.

We luisteren, we (h)erkennen, we zijn er voor elkaar vanuit (harts)verbinding. Juist dit maakt het verschil. 

Gevarieerd aanbod rond verschillende thema's 

Locatie: UGO- relax 

schoolstraat 7, Wijnegem

programma: zie www.ugo-relax.be

bottom of page